Nedan kan du läsa om eventuella driftstörningar samt om servicearbeten och förändringar som kan påverka din tjänst hos Talex.
Below you can read about possible service disruptions and about service work and changes that may affect your service with Talex. 


Vi har för närvarande inget känt problem.


We have no known problems just now.

Kom ihåg att om din webshop eller någon server/tjänst går ner så får vi ett sms och felsökning börjar omedelbart.
Ni behöver oftast inte maila eller ringa för att informera oss.
Vänta gärna minst 10-15 minuter och om sidan fortfarande ligger nere, se här för aktuell information.
Remember that if your webshop or any server / service goes down, we get a text message and troubleshooting begins immediately.
You usually do not email or call to inform us.
Wait preferably at least 10-15 minutes and the page still on hold, see here for current information.
HJÄLP och SUPPORT  

 Realtid Uptime rapport - (uptime 99.998% the last 10 years, inclusive planned service between 2 and 4 am.)

Kontroll av vissa av våra servrar:
www (http/https) status
server label
Stargazer (Talex www7) Falkenberg, Sverige Provided by WebSitePulse.com
cs1175
Dakota (www8) Falkenberg, Sverige Provided by WebSitePulse.com
cs1208
Hermes (www9) Falkenberg, Sverige Provided by WebSitePulse.com
cs1211
Galaxy (www10) Falkenberg, Sverige Provided by WebSitePulse.com
cs1241
Talex 11 (www11) Falkenberg, Sverige Provided by WebSitePulse.com
cs1268
Talexdemo/talexshop Falkenberg, Sverige Provided by WebSitePulse.com
vz1775439
MySql  
MySql07 Falkenberg, Sverige Provided by WebSitePulse.com
MySql08 Falkenberg, Sverige Provided by WebSitePulse.com
MySql09 Falkenberg, Sverige Provided by WebSitePulse.com
MySql10 Falkenberg, Sverige Provided by WebSitePulse.com
SQL Talexdemo/talexshop Falkenberg, Sverige Provided by WebSitePulse.com
vz1775439
     
E-Post (smtp, pop, imap, webmail)
Smtp01 (e-post relay), Falkenberg, Sverige Provided by WebSitePulse.com
vps17107
Smtp02 (e-post relay), Falkenberg, Sverige Provided by WebSitePulse.com
vps10177
Diverse
Talex.se Provided by WebSitePulse.com
-